Unesi riječ

Domaći

Pa Hemijski znak za protactinium.  
PAB Skraćenica za para-amino-benzojevu kiselinu, koja se nalazi u kompleksu vitamina B.  
PABA Skraćenica od para-amino-benzoic-acid (para-amino-benzojeva kiselina). Jedan od faktora iz kompleksa vitamina B.  
Paccionijeve granulacije V. granula meningica  
Pachydermia Pahidermija, zadebljanje i stvrdnjavanje kože koje nastaje usljed hipertrofije svih slojeva kože kao posljedica dugotrajnog zapaljenja.  
Pachymeningitis Pahimeningitis, zapaljenje tvrde moždane opne; p. cervicalis hypertrophica, zapaljenje, zadebljanje tvrde moždanice u oblasti vrata koje dovodi do pritiska na korjenova živaca za ruke i na samu kičmenu moždinu, usljed čega dolazi do mlitave oduzetosti ruku, a spastične oduzetosti nogu: p. externa, spoljašnji p., nastaje najčešće traumatski; p. haemorhagica interna, hronični hemoragijski p., nastaje kao posljedica trauma glave, alkoholizma, infekcije itd.; p. iterna, unutrašnji p., zapaljenje unutrašnje strane tvrde moždanice (gnojno, fibraciozno, putridno). Nastaje najčešće prelaskom inflamatornog procesa s kostiju lubanje.  
Pachymeninx V. dura mater  
Pachyonychia Pahionihia, zadebljaje nokatne ploče. Sin. onychauxis.  
Pachypleuritis Pahiopleuritis, zapaljenje pleure s njenim zadebljanjem. V. adhaesio.  
Pacijent Bolesnik, naziv koji se obično upotrebljava za bolesnika koji se već podvrgao ispitivanju ili liječenju.  
Pačji hod V. hod  
Pacov V. mus  
Padalica V. plodovi ovojcidecidua  
Padavica V. epilepsia  
Paederastia Pederastija, polni snošaj muškarca s dječakom. Sin. paedicatio. V. homoseksualnost.  

1 2 3 4 5 18