Unesi riječ

Domaći

Palliativa Palijativna sredstva, ona koja olakšavaju tegobe, ali ne liječe bolest. V. simptomatska terapija, v. therapia.  
Pallida-reakcija Gaetgensova Reakcija vezivanja komplementa pri sifilisu, v. reakcija.  
Pallidus Blijed, npr. globus, p., unutrašnji dio sočivaste jezgre mozga. V. palor.  
Palma manus Dlan, v. regio.  
Palmae plicatae Nabori na sluznici vagine. V. plicae palmatae.  
Palmaris Palmarni, dlanski npr. arcus superficialis, površni arterijski luk dlana.  
Palor Bljedilo, blijeda boja kože i sluznica, simptom malokrvnosti ili posljedica slabijeg punjenja mreže krvnih sudova u koži (spazam arteriola, slabije razvijena mreža krvnih sudova, pad krvnog pritiska).  
Palpatio Palpacija, pipanje, osjećanje rukom; vršenje lako pritiska prstima na površini tijela u cilju utvrđivanja čvrstine, oblika, i drugih osobina organa koji se nalaze ispod ruke, odnosno šake koja palpira. P. služi i za procjenjivanje osjetljivosti ili bola na mjestu na kome se vri; p. bimanualis, bimanualna palpacija, palpacija objema šakama.  
Palpatorna perkusija V. percussio  
Palpebra Očni kapak, spada u pomoćni aparat oka. Ima zaštitnu ulogu. Gornji kapak (p. superior) dva puta je širi od donjeg (p. inferiro). Kapak sačinjava sprijeda koža, ispod nje su poprečnoprugasti i glatki mišić (m. orbicularis, m. tarsalis), tarzus sa žlijezdama, a zadnju stranu oblaže vežnjača. Na ivici kapka nalaze se cilije (trepavice) i izvodni kanali žlijezda. Rima p. je otvor između ivica gornjeg i donjeg kapka.  
Palpebralis Palpebralni, kapačni, npr. arteria p., kapačna arterija.  
Palpirati Pipati, pregledati bolesnika pipanjem cijelom šakom ili pomoću jednog ili više prstiju.  
Palpitatio Palpitacija, lupanje srca. Nenormalno ubrzana srčana radnja koja bolesniku stvara neprijatan osjećaj.  
Paltaufov nanizam V. nanismus  
Pamćenje Sposobnost fiksiranja – organizovanja, zadržavanja i reprodukcije jednom doživljenih psihičkih sadržaja. Faze p. su: upamćivanje, zadržavaje i reprodukcija, odnosno prepoznavanja-rekognicija.  

1 2 3 4 5 18