Unesi riječ

Domaći

Pampiniformis Pampiniformni, pameniti, kitnjasti, npr. plexus, p., kitnjasti venski splet sjemene vrpce muškarca koji odvodi vensku krv iz sjemenika i njegovih omotača.  
Pamuk V. Gossipium  
Panacea Panaceja (istorijski pojam), lijek koji navodno liječi sve bolesti.  
Panaglutinacija Pojava da se pri nesterilnom držanju suspenzije eritorita ovi mogu, pod uticajem izvjesnih bakterija, tkao promjeniti da postnau aglutinabilni u svakom serumu, ali samo slabo ili nikako u fiziološkom rastvoru. Sin. Hübener-Thompsenov fenomen.  
Panaritium Panariciju, gnojno zapaljenje prstiju i šake izazvano gnojnim bakterijama, koje prodiru veoma često kroz neznatne povrede kože, duboki p., p. tendinosum: gnojno zapaljenje omotača tetiva prstiju, glegmona fascijalnih prostora dlana i interdigitalna glegmona. Hirurška intervencija treba da je blaovremena da ne bi došlo do većih trajnijih oštećenja radne spsobonosti; površni p., p. cutaneum, kožni p.; p. subcutanum, potkožni p., p. subunguale, p. paraunguale (paronychia), gnojno zapaljenje ispod nokta i oko nokatne kožice i korjena nokta.  
Panarteritis Zapaljenje tri sloja zida arterije.  
Panarteritis Zapaljenje tri sloja zida arterije.  
Panarthritis Panartritis  
Pancarditis Pankarditis, istovremeno zapaljenje endokarda, miokarda i perikarda.  
Pancreas Pankreas, gušterača, žlijezda trbušne duplje, koja leži iza želuca, a ispred I i II slabinskog pršljena. Glava p. obgrljena je vijugom duodenuma. Njen izvodni kanal uliva se u duodenum. U p. postoje i ostrvca ćelije koje sačinjavaju njegov endokrili dio; p. svoj egzogeni sekret izulučuje u dvanaestopalačno crijevo sudelujući na taj način u rprocesima varenja. Endrokrina funkcija pankreasa sastoji se u stvaranju insulina. V. insulin; p. cysticum, cistični pankreas, stvaranje mnogobrojnih cista u pankreasu usljed poremećaja u razvoju izvodnih kanalića pankreasa, zatvaranja njihovog lumena i zadržavanja sekreta. Ova promjena često je kombinovana sa cističnom jetrom, cističnim bubrezima i s pojavom angloma istvarnajem cista u malom mozgu.  
Pancreatitis Pankreatitis, zapaljenje gušterače; p. acuta, p. koji može nastati u toku infektivnih bolesti ili prelaskom infekcije u gušteraču metastatski ili sa žučnih puteva u holelitijazi; p. chronica, p. koji nastje u gojaznih osoba, arteriosklerotičara i sifilitičara; može biti uzrok nekroze pankreasa, ponekad i dijabetesa.  
Pancreozimin Hormon koji se oslobađa iz sluznice tankog crijeva pod dejstvom hrane, specijalno albumoza i peptona. Stimuliše izlučivanje pankreasnog soka, i to za razliku od sekretina, koji djeluje na izlučivanje vode i bikarbonata, soka koji sadrži veliku količinu fermenata.  
Pandemija Naglo širenje neke epidemije na velikom prostranstvu – na više država, dio kontintent ili više kontinenata.  
Pandyeva reakcija V. reakcija  
Panmyelophtisis Penmijelofiza, potpuna aplazija kostne srži.  

1 2 3 4 5 18