Unesi riječ

Domaći

Precipitacija V. praecipitatio  
Precipitat V. praecipitatum  
Precipitini Specifična antitijela koja, dovedena u dodir s odgovarajućim antigenom (ako je taj antigen u koloidnom stanju), izazivaju vidljive precipitate, sastavljene od kompleksa antigena i antitijela (precipitinogena i precipitina).  
Precipitirati Taložiti.  
Prečišćavanje vode V. vodafiltri