Unesi riječ

Domaći

S. Skraćenic na ljekarskom receptu za signa, (signiraj, obilježi) ili za signetur (neka se signira, neka se obilježi).  
S. V. signa  
S.c. Skraćenica za supkutano, potkožno; u engleskoj medicinskoj terminologiji skraćenica za izraz «zatvaranje semilunarnih zalistaka».  
S.e.v. Polovična debljina.  
S.q. Skraćenica u ljekarskim receptima za sufficiens quantitas, dovoljna količina (uobičajenije je q.s., skraćenica za quantum satis).  
S. romanum V. colon sigmoideum (pod intestinum)  
S.s.n. Skraćenica na ljekarskom receptu od signa suo nomine (obilježi njegovim imenom).  
S.s.v. Skraćenica za u ljekarskim receptima za sub signo (sigillo) veneni, s oznakom da je otrov.  
S-zubac V. elektrokardiogram  
S. Ili, sin. seu.  
Saccharatus Zašećeren.  
Saccharinum Saharin, anhidrird ortosulfimidobenzojeve kiseline. Tri stotine puta je slađi od šećera. Služi kao zamjena za šećer u dijabetičara i gojaznih osoba.  
Saccharomyces Rod gljivica iz familije Ascomycetes; u običnom životu poznate kao kvasci. Jednoćelijski organizmi ovalnog ili sfernog oblika, bez micelijuma. Množe se pupljenjem ili pretvaranjem u askuse s askorporama.  
Saccharomycetales V. Saccharomycetes  
Saccharomycetes Gljivice kvasca, porodica u okviru klase viših gljiva, ali u redukovanom, jednoćelijskom, mikroskopskom obliku. Izazivaju alkoholno vrenje u rastvoru šećera. Vinski kvasac (Saccharomyces ellipsoideus) postoji i slobodan u prirodi, pivski kvasac (S. cerevisiae) samo u kultivisanom obliku, a osušen, oficinalan – Faex medicinalis. V. fungi.  

1 2 3 4 5 93