Unesi riječ

Njemački rječnik

anbietend dar  
Anbietend ponuda  
anbietend žrtvovanje