... Rječnik | uvoz | Bedeutung | Njemački rječnik
Unesi riječ

Domaći

uvoz Bedeutung  
uvoz Einführ  
uvoz Import  
uvoziti bedeutung  
uvoziti einfahren  
uvoziti einführen  
uvoziti importieren  
uvozna carina Einfuhrzoll  
uvozna roba Einfuhrware  
uvozna roba Importware  
uvozna trgovina Einfuhrhandel  
uvozna trgovina Importhandel  
uvoznik Einfuhrkaufmann  
uvoznik Importeuer