... Rječnik | ispred | vor | Njemački rječnik
Unesi riječ

Njemački rječnik

vor ispred  
vor na čelu  
vor nad  
vor naprijed  
vor pred  
vor prije  
vor ranije  
vor allem ponajprije  
vor Anker gehen usidriti se  
vor Durst verschmachten skapati od žeđi  
Vorabend predvečerje  
Vorabredung pogodba  
Vorahnung anticipacija  
Vorahnung iščekivanje  
Vorahnung predosjećanje  

1 2 3 4 5 44