Unesi riječ

Portugalski

Em terra ka obali  
Em terra na kopnu  
Em terra na obali