Unesi riječ

Portugalski

Ingênuo bezazlen  
Ingénuo bezazlen  
Ingênuo domišljat  
Ingénuo naivan  
Ingénuo neiskusan  
Ingénuo nevješt  
Ingénuo prirodan