Unesi riječ

Domaći

nametanje; upad, prodor intrusión; irrupción  
nametnuti imponer  
nametnuti se nekomu imponerse