Unesi riječ

Španjolski rječnik

abortar; derivar pobaciti; biti nošen, nagomilavati se