... Rječnik | adjuracija | (lat. adjuratio)zaklinjanje; p... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

adjuracija (lat. adjuratio)zaklinjanje; prav. polaganje zakletve; preklinjanje  
adjutatorij (lat. adjutatorium)anat. ramenakost, ramenjača  
adjutor (lat. adjutor)pomoćnik, pomagač  
adjutorij (lat. adjutorium)pomoćno sredstvo,pomoć  
adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak  
adjuvancije (lat. adjuvantia) mn. farm. v. adjuvans  
adjuvans (lat.) farm. pomoćnosredstvo, sporednilijek čije je djelovanje slabije  
adjuvant (lat. adjuvans)pomoćnik, pomagač;pomoćni učitelj  
adkredulirati (lat. adcredulare) zanijekati pod prisegom neki dug  
adlatus (lat. adlatus) pomoćnik, mlađi činovnik; osobito činovnik ili časnik koji je dodijeljen na službu nekomvišem činovniku ili časniku  
adlenimenti (lat. adlenimenta)med. sredstva,lijekovi za ublažavanje  
adlerizam teorija austrijskogpsihologaAlfreda Adlera (18701937), tzv. individualna psihologija  
Admet mit. starogrčki kralj u Feri (Tesalija), jedan od Argonauta, muž Alkestidin,Apolonov ljubimac  
adminacija (lat. adminatio)prav. prijetnja(kao simbolična uvreda)  
adminikul (lat. adminiculum)pomoćno sredstvo,pomagalo  

1 26 27 28 29 30 262