Unesi riječ

Domaći

madera (šp. Madera) vrstaodliènog vina s otoka Madeire  
madeza (grè. madesis) med. v. madaroza  
madija (šp. madi, madia) bot. južnoamerièka uljarica iz porodice glavoèika  
madir (tal. madeire) brodska oplata  
madison èit. medisn (engl.)društveni plesna bazi boogieritmova; pleše se u paru, pojedinaèno ili u redu  
madlen (fr. madeleine) pren. pokajnica (po biblijskoj pokajnici Mariji Magdaleni)  
madlonete (fr. madelonnettes)mn. 1. pokajnice,bivše razvratne žene koje u samostanima okajavaju svoje grijehe, nazvane ponovozavjetnoj pokajniciMariji Magdaleni (Madleni); 2. samostani ukojima žive takve žene; 3. zavodi zapropale žene  
Madona (tal. Madonna) mojagospoda; slikarskiili kiparski prikaz Majke Božje koja drži u naruèju malog Isusa, èesto okružena isvecima  
madrac (lat. matratium, tal. materasso) jastuk ispunjen konjskomdlakom ili morskom travom pa prošiven;prošiven kolski jastuk  
madrigal (grè. mandra tor, fr.madrigal, tal. madrigale)poet. prvobitno: pjesma koju su pjevalipastiri, pastirska pjesmica; odPetrarce: kratka idilièna pjesma; kasnije: idilièna šaljiva pjesmica;glaz. vrsta umjetnièke zborne pjesme,osobito njegovana u XVI. i XVII.  
MADRIGAL (tal.), pjesma šaljivog ili ljubavnogkaraktera u jampskom metru, od 6 do 13stihova. Umjetnička popijevka ljubavnog sadržaja, nastala u zap. Evropiu XIV vijeku.  
madron (tal. madre majka)med. upala maternice i uopæe bolovi u utrobi  
maduromikoza gnojni èirevi nanogama,èesta bolest tropskih krajeva (naziv po indijskom mjestu Madura)  
maèeta (šp. macheta)južnoamerièki bodež, prikladan za sjeèenje šeæerne trstike i šikarja  
maestoso èit. maestozo (tal.)glaz. velièanstveno, sveèano  

1 2 3 4 5 49