... Rječnik | masa | (lat. massa, fr.masse) 1. fiz.... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

masa (lat. massa, fr.masse) 1. fiz. koliènik iz sile i ubrzanja (jedinica mase v. gram); masa nekog tijela mjeri se koliènikomtvari koja je sadržana unjemu; proizvod iz obujma i gustoæe; 2.velik broj, gomila, množina,mnoštvo; 3. puk, svijet, narod, rulja; 4. t  
masa (lat. missa) misa,jutarnja služba Božja  
masagran (tal. massagrano)crna kava s komadiæima leda i alkoholom  
masakr (fr. massacre)pokolj, mrcvarenje, ubijanje, krvoproliæe  
masakrirati (fr. massacrer)ubijati, klati,mrcvariti, unakaziti žrtvu, prolijevati krv  
masal (hebr. masal)utjecaj neba ili zvijezda na èovjekov život, sreæa, sudbina  
MAŠALAH (tur.), riječ koja se izgovara protivuroka, odn. da sespriječi nešto što može naškoditi ljepoti. Isto tako zlatna ili srebrna pločica koju djecanose na kapi kao talisman.  
masaža (fr. massage) trljanjetijela, gnjeèenjetijela (osobito nakon kupanja) radi pojaèavanja cirkulacije krvi, održavanja zdravlja,jaèanja mišiæa i dr.  
masenjo (tal. masegno) bijelivapnenaèkikamen iz Verone za poploèavanje ulica  
maser (fr. masseur) osobakoja vrši trljanje, trljaè (u kupaonici i dr.)  
maserka (fr. masseuse)trljaèica  
maseter (grè. maseter) anat. mišiæ žvakaè  
mashala (grè. maschale) med. pazuho  
mashalister (grè. maschalister naramenica anat. drugi vratni pršljen  
mašina (grè. mechane oruðekojim se neštoumjetno izraðuje, lat. machina) teh. umjetni spoj tijela slobodnih za davanje otpora uobliku naprave koja prisiljava mehanièke sile da, pod odreðenim uvjetima, izazivaju odreðena kretanja, stroj,naprava, i to naprava koja  

1 2 3 4 5