... Rječnik | sevicije | (lat. saevus bijesan, okrutan,... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

sevicije (lat. saevus bijesan, okrutan, saevitiae) mn. prav. surovi postupci, zlostavljanja  
ševiot (fr., engl. cheviot brdska ovca) janjeæa vuna; glatka tkanina od ove vune (za ženske haljine)  
ševro (fr. chévre koza) kozja koža; fina koža (kozja i teleæa), veoma elastièna i mekana; služi za izradbu obuæe i fine konfekcijske robe  
ševroten (fr. chévrotin) stavljena kozja koža  
ševrotirati (fr. chévroter) 1. koziti se; 2. skakanjem tamoamo pokazivatinestrpljenje; 3. u pjevanju: pjevati drhtavim glasom  
ševval (ar.) deseti mjesec u muslimanskom kalendaru, poèinje 7. srpnja i ima 29 dana  
Sexagesima èit. Seksagezima (lat.) osma nedjelja (otprilike 60 dana) prije Uskrsa; Šezdesetnica  
sezam (grè. sesamon, lat. sesamum) bot. orijentalna zeljasta biljka iz porodice Pedaliaceae (lat. Sesamum orientale) od èijeg se žutog sjemena dobiva bistro i slatko ulje  
Sezame, otvori se! arapska èarobna formula pomoæu koje se otvaraju vrata do tajnog blaga (iz prièe "Alibaba i 40 hajduka" u "Tisuæu i jednoj noæi")  
sezona (lat. saison, lat. satio sijanje, sjetva od serere sijati) godišnje doba, doba najpogodnije za neku vrstu poslova ili djelatnost (kupanja, žetve, berbe, skijanja, kazališta, plesova,zabava i dr.); ä la saison èit. a la sezon (fr.) prema dobu godine, u pra  
sezonski (fr. saisonnier) koji se tièe godišnjeg doba, koji odgovara odreðenom dobu godine, koji se javlja s godišnjim doba; sezonska industrija, trgovina, roba i dr. ona koja se obavlja, traži, samo u odreðeno doba godine; sezonska karta mjeseèna, dvomjeseèna, st  

1 31