... Rječnik | David | (hebr. dod)"ljubljeni"; Davido... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

David (hebr. dod)"ljubljeni"; Davidova zvijezda (hebr.magen David) šesterokraka zvijezda stari simbol židovstva (naziv po biblijskom kralju Davidu iz 10. st. pr. n. e.)  
Daviš cup čit. Dejvis kap(engl.) međunarodno natjecanje tenisača; sastoji se od četiri pojedinačna (singl) mečai jednog u paru (dabl); osnivač Amerikanac Daviš 1900. g.  
Davus sum, nonOedipus čit. Davus sum, non Edipus (lat.) Ja sam Dav, a ne Edip, tj. nisam toliko oštrouman da bih se mogaoupuštati u rješavanje zagonetaka (izreka roba Davau Terencijevoj komediji Djevojka s otoka Androsa)  
dazimetar (grč. dasys gust,metron) fiz. sprava za mjerenje gustoće zraka  

1 6 7 8 9 10