Unesi riječ

Domaći

direbus (grč. dyo dva, res,dat. rebus stvar) rebus koji ima dvostruko rješenje  
direkcija (lat. directio)uprava, vrhovno upravno ili nadzorno tijelo u nekom poduzeću, društvu i si.  
direkcijska linija voj. smjer linije,npr. putanjejednog zrna  
direkcional (lat.) žiroskopskiuređaj kojipokazuje smjer letenja u zrakoplovima kad zbog manevriranja magnetni kompas ne raditočno  
direkt (directus izravan)šport, u boksu: udarac ispruženom rukom tako da ruka pođe najkraćim putem u smjeru protivnikova tijela  
direktan (lat. directus)izravan, koji je u izravnoj liniji, bez posrednika, neposredan; koji radi bez okolišanja; per directum čit.per direktum (lat.) pravim putem; direktniporezi neposredni porezi, npr.porez na prihod; indirektni poreziposredni porezi, npr. na ži  
direktiva (lat. directiva) uputa, propis, pravilo o držanju u nekoj stvari, smjerrada, smjernica; voj. uputa za rad (u oblikunaredbe)  
DIREKTNARADIJACIJA dio Sunčeve radijacije (zračenja) koji se uspije probiti kroz atmosferu do površineZemlje. Važan je meteorološkielement za sav život i za procese na Zemlji.  
direktoar (fr. directoire)upravno vijeće, direktorij; u Francuskoj revoluciji: najviša upravna vlast, osnovana 22. IX. 1795., a svrgnuta 9. XI. 1799.; cijelorazdoblje dok je ta vlast trajala;moda u načinu odijevanja, pokućstvu i dr. koja se tada pojavila i imala kl  
direktor (lat. director)ravnatelj, upravitelj; zvanje i djelokrug ravnatelja  
direktorij (lat. directorium)vrhovna uprava,vrhovno upravno i nadzorno vijeće nekog poduzeća, zavoda, ustanove i dr.; v.direktoar  
direktorijalni (lat. directorialis)koji dolaziod direktora ili direktorija (npr. direktorijalno rješenje)