... Rječnik | divizma | (lat. Verbascumthapsus) biljka... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

divizma (lat. Verbascumthapsus) biljka s velikim dlakavim listovima (porodica zijevalica)