... Rječnik | geteanum | (njem. Goethe, lat. Goetheanum... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

geteanum (njem. Goethe, lat. Goetheanum) visokaantropozofska škola za duhovne znanosti u Dornachau (Švicarska), koju jeosnovao voða antropozofskog pokreta Rudolf Steiner  
geto (tal. ghetto) dio grada koji su, u Italiji, Njemaèkoj idr., vlasti odreðivale Židovima za stanovanje; ovaj dio grada bio je u srednjem vijeku sasvim odvojen od drugih dijelova  
getriba (njem. Getrieb)teh. mjenjaè namotoru, prijenosnik sile  
Getsemani (hebr. gathšemanimtijesak za ulje) vrt na podnožju Maslinske gore u Jeruzalemu, mjesto gdje je Krist uhiæen