Unesi riječ

Domaći

KRŠKI RELJEF skupni naziv zareljefne oblike nastale u / na topljivim stijenama (vapnenac, dolomit) u uvjetima oskudice vode napovršini, a intenzivne cirkulacije vode upodzemlju.