... Rječnik | šebat | (hebr. schebath) jedanaesti mj... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

šebat (hebr. schebath) jedanaesti mjesec u židovskom kalendaru, = veljaèa  
seboreja (lat. sebum loj, grè. rheo teèem, curim) med. perutanje kože s pretjeranim izluèivanjem masti