Unesi riječ

Domaći

U kem. kratica za uran  
U, u dvadeset i sedmo slovo hrvatske latinice  
u. i. kratica za ut infra (lat.) kao dolje  
u. s. kratica za ut supra (lat.) kao gore  
überspannt èit. iberšpant (njem.) prenapet  
ubi (lat.) pril. gdje; ubi bene, ibi patria (lat.) gdje mu je dobro, tamo mu je domovina (iz Cicerona); ubi lex, ibi poena èit. ubi leks, ibi pena (lat.) gdje je zakon, tamo je i kazna; ubi periculum, ibi lex èit. ubi perikulum, ibi leks (lat.) gdje je opasno  
UBI TU GAJUS, IBI EGO GAJA (lat. Ubi tu Gaius, ibi ego Gala), latinska izreka koju su starorimske nevjeste izgovarale prilikom prelaženja praga muževe kuće,a u prijevodu znači »tamo gdje sl.ti gospodar, ja sam gospodarica«. Ta sentenca samo je refleks nekadašnje ravnopravnosti spol  
ubikacija (lat. ubi gdje, tal. ubicazione položaj) 1. mjesnost, svojstvo neèega da bude na stalnom mjestu; 2. nastamba  
ubikvisti (lat. ubique svuda) mn. biol. opæi naziv za tzv. kozmopolitske biljke i životinje koje uspijevaju i žive svuda, bez obzira na klimatske i druge uvjete  
ubikvitet (lat. ubiquitas) sveprisutnost, javljanje, postojanje na svakom mjestu  
Übung macht den Meister èit. ibung maht den majster (njem.) vježba stvara majstora  
UČESTALOST SNOŠAJA prosječan vremenski razmak između dva snošaja. U tome postojevelike individualne razlike. One se javljaju i kod istog čovjeka i kod istogpara u raznim razdobljima života, odo. nakon dužeg ili kraćeg trajanja ljubavne veze ili braka. Ljudi su odavnapokušav  
UDAJA narodni izraz za djevojčino, odn.ženino stupanje u brak.Udata žena - žena u braku. U sjeverozap. Krajevima Jugoslavije često se griješiu upotrebi termina udaja.(Za koga se ona oženila? Ona još nije ženjena.) Ženase može udati, a muškarac se ženi.  
UDAVAČA djevojka koja je prispjela za udaju,koja se udaje.  
UDOLINA izdužena udubina bez vodenog toka.  

1 2 3 4 5 25