Unesi riječ

Domaći

U, u dvadeset i sedmo slovo hrvatske latinice  
U kem. kratica za uran  
u. i. kratica za ut infra (lat.) kao dolje  
u. s. kratica za ut supra (lat.) kao gore  
ubi (lat.) pril. gdje; ubi bene, ibi patria (lat.) gdje mu je dobro, tamo mu je domovina (iz Cicerona); ubi lex, ibi poena èit. ubi leks, ibi pena (lat.) gdje je zakon, tamo je i kazna; ubi periculum, ibi lex èit. ubi perikulum, ibi leks (lat.) gdje je opasno  
ubikacija (lat. ubi gdje, tal. ubicazione položaj) 1. mjesnost, svojstvo neèega da bude na stalnom mjestu; 2. nastamba  
ubikvisti (lat. ubique svuda) mn. biol. opæi naziv za tzv. kozmopolitske biljke i životinje koje uspijevaju i žive svuda, bez obzira na klimatske i druge uvjete  
ubikvitet (lat. ubiquitas) sveprisutnost, javljanje, postojanje na svakom mjestu  
UEFA kratica za Union Européenne de footbal association (fr.) Europska nogometna zajednica  
UFO kratica za unidentified flying objects (engl.) neutvrðeni (neidentificirani) leteæi predmeti; NLO nepoznati leteæi objekt  
ufologija znanost o nepoznatim letjelicama  
ugor (lat. anguilla) zool. jegulja  
ugorak (grè. anguron) krastavac  
uj (mað.) nov, osobito u imenima mjesta  
ulak (tur.) tekliè, glasnikkonjanik (koji je nekada, u Turskoj, imao pravo svog umornog konja usput zamijeniti odmorenim konjem svakog konjanika kojega sretne)  

1 2 3 4 5 25