... Rječnik | ab initio kvantno-kemijski ra... | ab initio quantum-chemical cal... | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

ab initio quantum-chemical calculations ab initio kvantno-kemijski računi