... Rječnik | žestina | Ardore | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Italijanski rječnik

Ardore žestina  
Albero žir  
Animare živ  
Attivo živ  
Animare živahan  
Animata živahan  
Arioso živahan  
Avviso živahan  
Animazione živahnost  
Abitare živjeti  
Animali životinja  
Amido životna snaga  
Ambiente životne prilike  
Al sacrificio žrtvovati  
Amarezza žuc  

1 391 392