... Rječnik | abdicirati | aufgeben | Njemački rječnik

abdicirati

aufgeben


Unos komentara
Registruj se!