... Rječnik | ambicija, castohleplje | ambicija | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ambicija, castohleplje ambicija  
amblem, simbol amblem; simbol  
angažirati (se) angažira; najmuva  
andeo angel  
aparat za gašenje požara aparat za gasewe na požar  
agencija, zavod; podružnica agencija; podružnica; filijala  
avijaticar, pilot avijaticar  
aerodrom, zracna luka aerodrom  
avion, zrakoplov avion  
aerogram, avionsko pismo avionsko pismo  
amnezija, gubitak pamcenja gubewe na pamteweto  
apsces, cir; cir cir  
arhipelag, skup otoka arhipelag  
arena za borbu s bikovima arena  
atletika atletika  

Makedonski rječnik

ambicija ambicija, castohleplje  
amblem; simbol amblem, simbol  
angažira; najmuva angažirati (se)  
angel andeo  
alcen; lakom lakom, pohlepan  
aparat za gasewe na požar aparat za gašenje požara  
agencija; podružnica; filijala agencija, zavod; podružnica  
avijaticar avijaticar, pilot  
aerodrom aerodrom, zracna luka  
avion avion, zrakoplov  
avionsko pismo aerogram, avionsko pismo  
alcen; lapliv proždrljiv  
alcen; lapliv proždrljiv  
ajkula morski pas  
arhipelag arhipelag, skup otoka  

1 6 7 8 9 10 11