... Rječnik | agonija, smrtna muka | agonija; macewe | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Makedonski rječnik

agonija; macewe agonija, smrtna muka  
agonija; macewe agonija, smrtna muka