... Rječnik | Taložnica | Manji, ili veći, niski, otvor... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Taložnica Manji, ili veći, niski, otvoreni rezervoar, u starijih tipova cisterni u našim krajevima. Djelimično je ispunjena kamenjem razne veličine, a djelimično slojem pijeska i ugljena, koji služi za filtraciju vode prije ulaska u cisternu u cilju pobošljanja kvaliteta kišnice. Pošto su leglo raznovrsnih prljavština, t. više zagađuju vodu nego što je prečišćavaju.