... Rječnik | skraćivanje, kratica | okrajšava | Slovenski rječnik
Unesi riječ

Domaći

skraćivanje, kratica okrajšava