... Rječnik | ponor, provalija; ponor | abismo; sima; precipicio | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ponor, provalija; ponor abismo; sima; precipicio