... Rječnik | ablegat | (lat. ablegatus)izaslanik drug... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ablegat (lat. ablegatus)izaslanik drugog reda, osobito papin, za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); prognanik  
ablegirati (lat. ablegare)poslati, udaljiti,udaljivati; prognati na godinu dana  
ablepsija (grč. ablepsia) med.(duhovno) sljepilo,zaslijepljenost  
ablokacija (lat. ablocatio)davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje  
ablucija (lat. ablutio)pranje, umivanje, čišćenje; običaj katoličkih svećenika da nakon pričesti peruruke  
abluirati (lat. abluere) oprati, ispirati, isprati, očistiti  
abmarkirati (njem. ab dolje,markierenobilježiti) žarg. zbrisati, nestati, maknuti se  
abnegacija (lat. abnegatio)proricanje, odricanje, odbijanje  
abnormalan V. v abnorman  
abnormalnost V. v abnormitet  
abnorman (lat. abnormis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; kojipredstavlja izuzetak; bolestan, nezdrav;abnormalan  
abnormitet (lat. abnormitas)odstupanje od pravila,neprirodnost, nepravilnost; abnormalnost  
aboco (tal. abozzo) prvinacrt, skica neke slike; ebot  
abolicija (lat. abolitiouništenje) prav. oprost kazne, pomilovanje; ukidanje, ukinuće, poništenje  
abolicionisti (lat. abolitio) mu.politička stranka u Sjev.Americi koja je radila na ukidanju ropstva;pristaše pokreta za ukidanje nadzoranad prostitucijom i javnim kućama  

1 6 7 8 9 10 262