... Rječnik | abnormalan | v. abnorman | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

abnormalan V. v abnorman  
abnormalnost V. v abnormitet  
abnorman (lat. abnormis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; kojipredstavlja izuzetak; bolestan, nezdrav;abnormalan  
abnormitet (lat. abnormitas)odstupanje od pravila,neprirodnost, nepravilnost; abnormalnost