... Rječnik | osni | axial | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

axial osni  
axial središnji  
axial osovinski  
axial displacement aksijalno pomicanje  
axial nonhomogeneity aksijalna nehomogenost  
axial organs osovinski organi  
axial-vector component aksijalno-vektorska komponenta  
axial-vector coupling constant aksijalno-vektorska konstanta veze  
axially aksijalano  
axially aksijalno  
axie osovina  
axile osni  
axile osovinski  
axillae pazuh  
axillae pazuha  

1 986 987 988 989 990 995