... Francuski rječnik
Unesi riječ

Domaći

avantura, pustolovina aventure  
ali, nego; međutim, ipak mais; cependant  
apsolutno, bezuvjetno absolument  
apstraktan, nejasan abstrait(e)  
abdicirati, odreći se abdiquer  
alternirati, izmjenjivati alterner  
arterija, žila kucavica artère  
aristokrat, plemić aristocrate  
admiral amiral  
adoptirati, posvojiti adopter  
adresa, naslov adresse  
agencija, zavod agence  
agent, posrednik agent  
agonija, smrtna muka agonie  
akademija académie  

Francuski rječnik

aventure avantura, pustolovina  
accoutumance ovisnost  
abréviation skraćivanje, kratica  
arrangement dogovor, nagodba  
abonnement pretplata  
abonné(e) pretplatnik  
absolument apsolutno, bezuvjetno  
abstrait(e) apstraktan, nejasan  
abbaye opatija  
avortement pobačaj  
absent(e) odsutan  
abdiquer abdicirati, odreći se  
aplatir sploštiti, izgladiti  
aller chercher poći (po) i donijeti  
ausculter preslušavati  

1 2 3 4 5 42