... Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

avantura, pustolovina avventura  
ali, nego; međutim, ipak ma; però  
apsolutno, bezuvjetno assolutamente  
apstraktan, nejasan astratto(a)  
abdicirati, odreći se abdicare  
alternirati, izmjenjivati alternare  
arterija, žila kucavica arteria  
aristokrat, plemić aristocratico(a)  
admiral ammiraglio  
adoptirati, posvojiti adottare  
adresa, naslov indirizzo  
agencija, zavod agenzia  
agent, posrednik agente  
agonija, smrtna muka agonia  
akademija accademia  

Italijanski rječnik

abito da sera večernja haljina  
avventura avantura, pustolovina  
assuefazione ovisnost  
abbreviazione skraćivanje, kratica  
accordo dogovor, nagodba  
abbonamento pretplata  
abbonato(a) pretplatnik  
assolutamente apsolutno, bezuvjetno  
astratto(a) apstraktan, nejasan  
abbazia; badia opatija  
aborto pobačaj  
asciugare brisati  
assente odsutan  
abdicare abdicirati, odreći se  
appiattire sploštiti, izgladiti  

1 2 3 4 5 392