... Rječnik | skracivanje, kratica | abreviatura | Španjolski rječnik

skracivanje, kratica

abreviatura


Unos komentara
Registruj se!