... Rječnik | A.C.E. | Smješa obično jednog dijela alkohola (A), dva di... | Medicinski rječnik

A.C.E.

Smješa obično jednog dijela alkohola (A), dva dijela hloroforma (C) i tri dijela etra (E) (etil-etra) koja se upotrebljava za izazivanje opšte anestezije (narkoze) udisanjem.


Unos komentara
Registruj se!