... Rječnik | A.T.10. | Skraćeno od riječi antitetanusna supstancija br.... | Medicinski rječnik

A.T.10.

Skraćeno od riječi antitetanusna supstancija br. 10. Po hemijskoj strukturi nazvan dihidortahisterol. Bezbojni igličasti kristali koji se lako rastvaraju u organskim rastvaračima. Ima slično dejstvo kao i hormon paratireoidnih žlijezda, ali djeluje i kada se daje oralno. Upotrebljava se, uglavnom, u liječenju tetanija. Nalazi se u prometu u obliku 0,5%-nog rastovra u ulju.


Unos komentara
Registruj se!