... Rječnik | A | Maseni broj, zbir protona (Z) i neutrona (N) u ato... | Medicinski rječnik

A

Maseni broj, zbir protona (Z) i neutrona (N) u atomskoj jezgri. A = A + N. Sin. Atomska težina. Po nekim autorima, maseni broj imaju izotopi, a lementi kao smješe izotopa imaju atomsku težinu.


Unos komentara
Registruj se!