... Rječnik | Acetil-koenzim A | Jedinjenje ko-A sa sirćetnom kiselinom. Igra glav... | Medicinski rječnik

Acetil-koenzim A

Jedinjenje ko-A sa sirćetnom kiselinom. Igra glavnu ulogu u procesima prometa materija u organizmu, specijalno u procesima sinteze i međusobnog pretvaranja jednih organskih materija u druge.


Unos komentara
Registruj se!