... Rječnik | Acetylcholin | Acetil-holin, estar sirćetne kiseline i holina ko... | Medicinski rječnik

Acetylcholin

Acetil-holin, estar sirćetne kiseline i holina koji se stvara na završecima holinergičkih nerava; razgrađuje se skoro momentano u tkivima pod uticajem holinesteraze; A. chloridum, acetil-holin-hlorid, upotrebljava se kao vazodilatatorno sredstvo u perifernim poremećajima krvotoka.


Unos komentara
Registruj se!