... Rječnik | Docent | Drugi stepen u nastavničkoj hijerarhiji na univer... | Medicinski rječnik

Docent

Drugi stepen u nastavničkoj hijerarhiji na univerzitetu ili velikoj (visokoj školi; privatni d., titula koja se daje stručnjaku koji ima kvalifikaciju za docenta, može držati predavanja, ali nije član fakultetskog (nastavničkog) savjeta. V. predavač.


Unos komentara
Registruj se!