... Rječnik | Doctor | Doktor, (1) akademsko zvanje koje se stiče završ... | Medicinski rječnik

Doctor

Doktor, (1) akademsko zvanje koje se stiče završetkom studija na nekom fakultetu ili izradom doktorske disertacije ili počasnim dodjeljivanjem; (2) u svakodnevnom govoru se često upotrebljava kao naziv, sinonim za ljekara; d. med. dent., skrać. Za doctor medicinae dentium, titula koja se u nekim zemljama stiče pošto se svrši zubnoljekarska škola u rangu univerziteta, d. medicinae universae, skrać. dr. med. univ., doktor cjelokupnog ljekarstva, stepen koji se stiče završetkom studija na nekom medicinskom fakultetu.


Unos komentara
Registruj se!