... Rječnik | Döderlleinovi bacil | Bacili koji se normalno nalaze u vaginalnoj flori ... | Medicinski rječnik

Döderlleinovi bacil

Bacili koji se normalno nalaze u vaginalnoj flori i pod čijim se uticajem glikogen iz vaginalnih ćelija pretvara u mlječnu kiselinu.


Unos komentara
Registruj se!