... Rječnik | Donanova ravnoteža | Hemijski princip po kome je proizvod difuziobilnih... | Medicinski rječnik

Donanova ravnoteža

Hemijski princip po kome je proizvod difuziobilnih katjona i difuzibilnih anjona na jednoj strani polupropustljive membrane jednak proizvodu difuzibilnih anjona i katjona na drugoj strani membrane. Postojanje većih količina bjelančevina u krvnoj plazmi nego u međućelijskoj tečnosti, s obzirom na to da se bjelančevine ponašaju kao anjoni broj difuzibilnih katjona je za oko 5% veći, a broj difuzibilnih anjona za 5% manji u plazmi nego u međićelijskoj tečnosti.


Unos komentara
Registruj se!