... Rječnik | Donor | Supstancija koja nešto odaje od sebe, npr. donor ... | Medicinski rječnik

Donor

Supstancija koja nešto odaje od sebe, npr. donor vodonika, neka supstancija koja predaje vodonik nekoj drugoj supstanciji.


Unos komentara
Registruj se!