... Rječnik | K | (1) hemijski simbol za kalijum; (2) (fiz.) skrać.... | Medicinski rječnik

K

(1) hemijski simbol za kalijum; (2) (fiz.) skrać. za elektrostatički kapacitet, katodu, apsolutnu nulu, konstantu; simbol za koeficijent apsorpcije pri kojoj se stvara elektronski par.


Unos komentara
Registruj se!