... Rječnik | Kala-azar | Infektivna bolest izazvana parazitom Leishmania do... | Medicinski rječnik

Kala-azar

Infektivna bolest izazvana parazitom Leishmania donovani, koga na čovjeka prenose izvjesni flebotomi. Parazit napada naročito retikuloendotelske ćelije slezine, jetre i kostne srži. Simptomi: visoke nepravilne temperature, otok slezine i jetre i ponekad limfnih žlijezda. U krvnoj slici; anemija, leukopenija s monocitozom i trombocitopenija. Dijagnoza se utvrđuje nalazom parazita u punktatima kostne srži, slezine i limfnih žlijezda.


Unos komentara
Registruj se!