... Rječnik | Metatarsus | Metatarzus, donožje, dio stopala koji se nalazi i... | Medicinski rječnik

Metatarsus

Metatarzus, donožje, dio stopala koji se nalazi između nožja i korjenova prstiju. Sastoji se od pet kostiju. Obilježavaju se rednim brojevima, i to prva odgovara palcu, a posljednja, peta, odgovara malome prstu stopala.


Unos komentara
Registruj se!